SŠEaS Chomutov

O škole


Střední škola energetická a stavební Chomutov,
Na Průhoně 4800, příspěvková organizace 

  
 

Je školou komplexního typu s teoretickou a praktickou výukou středního vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, energetiku, strojírenství, stavebnictví a požární techniku a ochranu. Škola je centrem celoživotního učení s akreditací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro rekvalifikační vzdělávání. Žákům zajišťuje ucelený sociální program ubytování hotelového typu s kompletním stravováním s výběrem ze dvou hlavních jídel.  Své služby poskytuje zákazníkům v souladu se zavedeným standardem kvality podle norem ISO 9001:2008, certifikační proces realizován společností SGS, číslo certifikátu: CH 07/0020.  
 

Škola integruje obory vzdělání Integrované střední školy energetické Chomutov a Střední školy stavební Chomutov, které se k 1. září 2007 spojily v moderní centrum celoživotního vzdělávání a které navazuje na více jak padesátiletou tradici kvalitního profesního vzdělávání pro regionální trh. V současné době nabízí: čtyřleté interdisciplinární studium v oborech zakončených maturitní zkouškou: mechanik elektronik (profilace na programovatelné technologie – Siemens LOGO apod., elektropneumatické systémy a zabezpečovací systémy), strojník požární techniky, strojírenská a elektrotechnická zařízení, mechatronika, mechanik silnoproudých zařízení, nábytkářská a dřevařská výroba a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov; tříleté studium v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem: elektrikář, zámečník (zaměření požární technika a stroje a zařízení), instalatér, klempíř pro stavební výrobu, lakýrník, truhlář, tesař, montér suchých staveb, zedník, zednické a tesařské práce, čalouník; nástavbové studium (pro absolventy tříletých oborů) s maturitní zkouškou: podnikání, elektrotechnika, provozní technika (požární ochrana a provozuschopnost strojů a zařízení), stavební provoz. Podrobné informace a charakteristiku jednotlivých oborů vzdělání naleznete v sekci Studium. 
 

Výuka všech oborů navazuje na současné požadavky trhu práce a je koncipována jako interdisciplinární se zahrnutím oborové provázanosti. Kvalitu výuky zvyšuje zapojení školy do národních systémových projektů UNIV - uznávání neformálního vzdělání a informálního učení v síti škol, KVALITA 1 - nová závěrečná zkouška, Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání - sektorové rady vzdělání atd. 
 

Kromě vlastního vzdělávání nabízí škola rozšiřující aktivity ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů: získání řidičského oprávnění skupiny B a C, svářecí kurzy, oprávnění ke svařování plastů, specializované kurzy zvýšení kvalifikace - odborná způsobilost v elektrotechnice, lešenářský kurz, přezkoušení montéra sádrokartonových konstrukcí KNAUF a osvědčení montéra sádrokartonových konstrukcí německé firmy FAA Hamburg apod. 
 

Škola je členem řady významných profesních sdružení a využívá úzké spolupráce s významnými zaměstnavateli v regionu: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Asociace pro využití tepelných čerpadel, Asociace institucí vzdělávání dospělých, Czech security education, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu atd. V oblasti řemeslného podnikání je členem těchto významných cechů: klempířů, pokrývačů a tesařů, instalatérů, topenářů, sádrokartonářů, malířů a lakýrníků. 
 

Každoročně se zúčastňujeme národních přehlídek a soutěží odborných dovedností v oborech truhlář, tesař, instalatér, zedník, sádrokartonář, obkladač, mechanik elektronik, elektrikář silnoproud a slaboproud, zabezpečovací systémy. Žáci školy na těchto soutěžích dosahují žáci velmi dobrých výsledků. 
 

Práce žáků vystavujeme pravidelně na vzdělávacích veletrzích: Řemeslo a mládí České Budějovice, Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, "Vzdělávání" v Chomutově a dalších lokalitách: Teplice, Most, Louny, Žatec, Karlovy Vary atd. V rámci výuky se žáci zúčastňují dalších profesních veletrhů FOR ARCH Praha, Pragoalarm, Můj dům - můj hrad Litoměřice, AMPER, PRAGOTHERM, Mezinárodní strojírenský veletrh Brno a mají možnost v rámci přímých kontaktů a exkurzí poznat vlastní pracovní prostředí rozhodujících zaměstnavatelů regionu. 
 

Motivaci ke studiu zvyšuje možnost produktivních činností v praktickém vyučování s příslušným finančním ohodnocením a možnost účasti na zahraničních stážích s podporou programů Evropské unie. Významnou roli v životě školy hraje mezinárodní partnerství a zapojení školy do projektů Evropské unie - Fond rozvoje lidských zdrojů. Projektové partnerství rozvíjí škola v Německu, Rakousku, Holandsku, Finsku, Norsku, Dánsku, Španělsku, Švédsku a na Slovensku. Je držitelem národní Pečeti kvality a Evropské ceny kvality za projekty mobilit programu Leonardo da Vinci. 
 

Na škole je zřízeno školní poradenské středisko RaDoSt pro zajištění pedagogicko psychologického poradenství a prevenci nežádoucích jevů. 
 

Škola provozuje dvě školní jídelny s možností výběru ze dvou hlavních jídel a tři domovy mládeže hotelového typu. 
 

Disponuje moderními technologiemi v oblasti ICT, kompletním vysokorychlostním internetovým připojením, vlastním tělovýchovným zařízením. 
 

V rámci volnočasových aktivit mají možnost žáci využívat řadu kroužků: požární sport, stolní tenis, nohejbal, volejbal atd. a sportovní a kulturní zařízení města (Městské lázně, atletický stadion, kina, divadlo a další). 
  Úspěšné studium s filosofií školy: "S NÁMI ZA VAŠÍ BUDOUCNOSTÍ".

 
 

Mgr. Jan Mareš, ředitel školy

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu