SŠEaS Chomutov

RaDoSt

Školní poradenské středisko RaDoSt PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 18. červen 2008 02:00
 

Vítejte na stránkách Vašeho školního poradenského střediska "RaDoSt = Rada Dostupná Studentům".  Naše středisko je připraveno jak Vám žáků, tak Vám rodičům pomoci při řešení vzdělávacích a výchovných problémů, pomoci při řešení  "šikmé plochy při návykových látkách" a pomoci při volbě dalšího studia či volby budoucího zaměstnání. Náš pětičlenný tým: 

PaedDr. Pavla Daňková, Miroslava Šrámková, Mgr. Hana Plavjaniková, Mgr. Drahoslava Hihlánová, Mgr. Lenka Palánová

 
 
 
 

je zde jen a jen pro Vás. Najdete nás jak v areálu Na Průhoně 4800 (Pavla, Dráža a Lenka), tak Na Moráni 4803 (Hanka a Mirka). Poskytování poradenských služeb v rámci Střední školy energetické a stavení, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen škola) vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), navazuje na vyhlášku MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poradenství, ze dne 22. 2. 2005 a metodické doporučení MŠMT ČR čj. 27 317/2004-24 publikované ve Věstníku MŠMT ČR, července 2005.

 
 

Současně respektuje další právní normy České republiky pro oblast práce s dětmi a mládeží, jako např. zákon o rodině, zákon 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů a další. Kvalifikační předpoklady pracovníků školního poradenského střediska se řídí ustanovením zákona č. 563/2004 Sb., o odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

 
 

Vlastní obsahové náplně poradenských činností odpovědných pracovníků školy jsou zpracovány v následujících kapitolách koncepce poradenských služeb = činnosti poradenského střediska „RaDoSt“

 
     
 
vedoucí střediska RaDoSt 
 
 
CELÝ DOKUMENT
 
     
   

"SAPROSE 2008"

 "SaProSe – Sami pro sebe 2008" je Minimální preventivní program na rok 2008. Jedná se o dlouhodobou školní strategii k minimalizaci projevů negativního chování žáků Střední školy energetické a stavební, Chomutov. V letošním roce jsme v rámci dotační politiky Ústeckého kraje získali finanční dotaci na průběh projektu, a proto můžeme našim žákům nabídnout nadstandardní dlouhodobý program prevence.

Celý projekt je nejvíce zaměřen na žáky a rodiče 1. ročníků naší školy. Aktivity mají formu jednorázových akcí a dlouhodobého výchovného programu.

Součástí projektu je i část zaměřená na zkvalitnění vzájemného vztahu třídní učitel a třídní kolektiv. Celý projekt zaštítilo Školní poradenské středisko RaDoSt a zejména oblast prevence sociálně patologických jevů. Garantem programu je školní metodik prevence.

V průběhu projektu žáci navštíví K-centrum Chomutov, projdou základy společenského chování a stravování,  třídní kolektivy se účastní dlouhodobého výchovného programu specifické primární prevence zneužívání návykových látek s názvem Snadněji do života. Seznámí se s riziky předčasného pohlavního života a projdou výcvikem k posílení sebevědomí a nácvikem  efektivní komunikace ve třídě. Program budou realizovat třídní učitelé, metodik prevence, odborníci z oblasti sociální komunikace, PPP Chomutov a Policie ČR, preventivní středisko Policie ČR v Chomutově. Program je akreditován  MŠMT.

Závěr programu se uskuteční v posledním týdnu v prosinci, kdy budou vyhodnoceni a odměněni nejlepší účastníci jednotlivých aktivit. Cílem programu je zlepšit klima na škole, podpořit rozvoj životních hodnot našich žáků. Všechny aktivity jsou přístupné i rodičům. Rádi Vás přivítáme.
Z průběhu programu bude pořizována fotodokumentace a můžete nás vidět na našich webových stránkách. 

PaedDr. Pavla Daňková
metodik prevence


Návštěva K – centra

SAPROSE 2008

 

V průběhu září a října první ročníky navštívily K-centrum v Chomutově. Žáci se seznámili se s činností občanského sdružení Světlo, poradenským programem pro žáky, rodiče a experimentátory s drogou. Teď již ví, kam se obrátit, pokud by chtěli nějakému svému kamarádovi pomoci. Byly jim předvedeny i možnosti anonymního testování.


SAPROSE 24.10. pedagogové

24.10. se také učili pedagogové. Dvacet pedagogů a vychovatelů si rozšiřovalo dovednosti v práci s třídním kolektivem. Vzdělávací program vedla ředitelka pedagogicko psychologické poradny v Chomutově. Formou zážitkových cvičení si osvojovali nové metody pro tvorbu efektivního klimatu v nových třídách. Tento výcvik bude pokračovat ještě v druhém pololetí.

 

24.10 – všichni

Ostatní třídy si připravovaly program prevence pro závěrečné prosincové dny. Každá třída se může zapojit do celoškolního programu. Mohou soutěžit v oblasti nejlepšího třídního loga s pravidly chování. Program prevence alkoholu, šikany, záškoláctví, zneužívání, agrese a drog. Forma a pravidla si žáci určili sami.


 SAPROSE – dlouhodobý výcvik

24.10. na SŠES probíhal den prevence SAPROSE 2008. Tento den byl obsahově rozdělen do tří  částí. První část se týkala dlouhodobého výcviku v primární prevence zneužívání návykových látek s názvem Světlem k prevenci Snadněji do života. V tento den se třídy PO1. a SEZ1. společně se svými třídními učiteli zabývali aktivitami, které byly zaměřeny na formování pozitivních vztahů ve třídě. Program je dlouhodobý a potrvá po dobu dvou let. Zúčastní se ho všechny třídy prvních ročníků.

  

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu